نشست مشاوره و روانشناسی

نشست تخصصی انجمن مشاور ایران باعنوان «بررسی مسائل پیش روی مشاوره وروانشناسی» با حضور رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مسئولان این حوزه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سلیمی ریاست دانشگاه علامه طباطبایی، جلسه را با طرح موضوع تفاوت میان رشتهٔ مشاوره و روانشناسی شروع کرد. وی با بیان اینکه آیا مشاوره یک دانش روانشناسی و معرفتی است یا در حاشیه رشته روانشناسی قرار دارد گفت ریشهٔ این سؤال بر می‌گردد به دو تحقیقی که در گذشته در دولت دهم اتفاق افتاده و در آن زمان دانشگاه علامه در آن زمان پس از بررسی به این نتیجه رسید که نیازی به رشتهٔ مستقل مشاوره نیست و می‌توان در دورهٔ کارشناسی ارشد به عنوان گرایش‌های رشته روانشناسی مطرح شود.